Akademi NOVA

Riga Stradins Üniversitesi (RSU),  ana değerin insan olduğu, araştırmaya dayalı, yüksek kaliteli ve ihraç edilebilir yüksek öğrenim sağlayan, Avrupa’da ve dünyada tanınan modern, prestijli bir üniversitedir.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU) Letonya’nın başkenti olan Riga’da bulunan ve tarihi 1 Eylül 1950’ye dayanmakta olup Letonya’da geleneksel olarak sağlık sistemi ile yakından bütünleşmiş ve Letonya sağlık kurumlarının başarılı bir şekilde çalışması için ön koşullar sağlayan tek üniversitedir.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU), Avrupa ve küresel toplum için yüksek kaliteli sağlık ve sosyal bilimler uzmanları yetiştirmek ve çalışmalar sırasında kazanılan bilgi, beceri, yeterlilik ve tutumların en yüksek Avrupa Birliği gereklilikleri ve insani geleneklerle uyumlu olmasını ve aynı zamanda hayat boyu öğrenme için sağlam temelleri esas alan bir üniversitedir.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU)ikinci dünya savaşı öncesi Tıp Fakültesi’nin doğrudan devamı olan Letonya Üniversitesi Tıp Fakültesi temelinde kurulmuştur.

Şu anda RSU 16000 m2 alana, kademeli olarak 1000’den fazla ofisle, konferans salonu, laboratuvar ve idari binayı barındıracak şekilde; dokuz fakülte, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesi, profesyonel ve sürekli eğitim programları sunmaktadır. Lise mezunlarından doktoraya kadar herkes yeni bir nitelik kazanabilir, bilgilerini geliştirebilir, yeni bilgi ve teknolojilerin yaratılmasına katkıda bulunabilir ve bu doğrultuda RSU tarafından sağlanan yüksek kaliteli eğitim sonucunda, yabancı öğrenciler arasında giderek daha fazla popülerlik kazanıyor.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU), sosyal sorumluluk sahibi olarak çevreye önem verir ve sürdürülebilir, enerji verimli bir politika belirler, enerji verimli çözümler uygular ve enerji verimliliği hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

2017’de Riga Stradins Üniversitesi (RSU) enerji yönetim sisteminin bu standardın gerekliliklerine uygun olarak sertifikalandırıldığını doğrulayan uluslararası bir ISO 50001 sertifikası almıştır.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünyamızı dönüştürmek, sürdürülebilir kalkınma için “2030 Gündemi” adlı kararın bir parçası olarak 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi belirledi. RSU, Times Higher Education (THE) Etki Sıralamalarına katılarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya ve bunları uygulamaya kendini adamıştır.

2002’de Riga Stradins Üniversitesi (RSU), Letonya’da ISO 9001 uluslararası standardının gerekliliklerine uygun bir kalite yönetim sistemini onaylayan ilk yüksek öğretim kurumu olmuştur.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU), mükemmellik arayışında Üniversitenin sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanan, yüksek çalışma ve araştırma kalitesini sağlamak için modern bir kalite iyileştirme yaklaşımı kullanır. Kalite politikası Üniversitenin stratejisine ve değerlerine dayanır ve üç temel ilkeyi içerir: öğrenci merkezli yaklaşım, ortaklık ve kalite.

Bu doğrultuda Riga Stradins Üniversitesi (RSU) bünyesinde senato barındırmakta olan bir üniversitedir. Senato üniversitenin faaliyetlerini onaylayan, yöneten ve RSU’nun ana hedefleriyle uyumunu denetleyen, üniversitenin en üst düzey idari ve karar alma organıdır.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU) Meclis Üyeleri Birliği, asıl görevi RSU Senatosuna ve rektöre üniversitenin kalkınma stratejisiyle ilgili konularda tavsiyelerde bulunan bir danışma kurumudur. Meclis Üyeleri Birliği üyeleri, RSU Senatosu tarafından açık oylamayla üç yıllık bir süre için seçilir. Şuanki Birlik 30 Ekim 2018 tarihinde seçilen üyelerden oluşmaktadır.

Konsey Birliği Üyeleri, Başkanın önerisi üzerine veya Konsey üyelerinin en az üçte biri tarafından toplanır ve tüm Birlik toplantılarının tutanakları tutulur ve kararlar açık oylama ile alınır.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU) öğrenci odaklı bir üniversitedir ve bu doğrultuda;

Avrupa Öğrenci Birliği tarafından PASCL programının uluslararası uzmanları tarafından öğrenci merkezli bir kurum olarak tanınmıştır.

Sosyal bilimlerdeki çalışma programlarında ve sağlık bilimlerindeki çalışma programlarının klinik konularında 11: 1’lik mükemmel öğrenci-öğretmen oranına sahip olmuştur.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU) Eğitimde Büyüme Merkezi’nde öğretim kadrosu için sürekli eğitim verilmektedir ve kaliteden taviz verilmemekte olup öğretim kadrosunun İngilizce dil yeterliliği düzenli olarak test edilir.

Ders değerlendirmeleri ve diğer araçlar yoluyla öğrenci geri bildirimleri okul açısından çok değerlidir.

150’den fazla Erasmus + partner üniversiteyle anlaşmaya sahiptir.

Riga Stradins Üniversitesi (RSU)’nde Uluslararası öğrenciler için mentor programı mevcuttur.

BÖLÜM ÜCRETLERİ

BÖLÜMEĞİTİM SÜRESİYILLIK ÜCRET
Diş Hekimliği5 YIL14.000 EUR
Eczacılık5 YIL8.000 EUR
Fizyoterapi4 YIL8.000 EUR
Hemşirelik4 YIL5.000 EUR
Mesleki Terapi4 YIL8.000 EUR
Rehabilitasyon2 YIL4.000 EUR
TIP6 YIL12.000 EUR
Uluslararası İşletme ve Start-up Girişimciliği3 YIL2.800 EUR

GÖRSELLER VE VİDEOLAR